Operák na 3 roky | včelaříme

Stanete se včelařem, budete se s námi starat o jeden úl po dobu tří včelařských roků.

My dáme k dispozici kompletní malované nástavkové úly a veškeré vybavení. A samozřejmě včely.

Vy založíte si nové včelstvo/oddělek, budete s námi pečovat o podporované včelstvo. Čekají nás prohlídky, rotování nástavků, rozšiřování včelstev a péče o včely. Ochutnáme včelí med přímo z úlu. Budeme mít medobraní a připravíme včely na úspěšné zimování. Po úspěšném zakončení včelařského roku Vás kromě Vašeho výborného pocitu ze skvěle odvedené práce odměníme rovnou polovinou medu, který z Vašeho včelstva vytočíme. Můžete si také vymalovat svůj úl nebo to necháte všechno na nás a zapojíte se dle libosti:-)

Součástí balíčku služeb je:

  • operák (pronájem) včelstva (oddělek včel z našeho kmenového včelstva) a celého nástavkového úlu (tenkostěnný nezateplený), včetně vystrojení rámky, vše na tři včelařské roky, dekororání/malování úlu,
  • teoretická příprava na včelaření v rozsahu dvou návštěv po hodině,
  • 8 návštěv na včelnici spojené s prohlídkou a prací na podporovaném včelím úlu (v rámci jednoho včelařského roku), medobraní, léčení a příprava včelstva na zimu,
  • polovina vytočeného včelího medu z podporovaného úlu v daném včelařském roce, min. 2 sklenice garantujeme v jakémkoliv případě :-),
  • certifikát podporovatele včelstva (Včelaři Teplička).

Cena: 6.500,- Kč / včelstvo / 3 včelařské roky